loading

Luận án, luận văn

Thế trung bình hạt nhân mô tả phản ứng tổng hợp 12C+12C và 16O+16O ở vùng năng lượng thấp / Lê Hoàng Chiến ; Người hướng dẫn khoa học : Đào Tiến Khoa, Châu Văn Tạo

Tác giả : Lê Hoàng Chiến ; Người hướng dẫn khoa học : Đào Tiến Khoa, Châu Văn Tạo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 27 tr. : biểu đồ (1 phần màu) ; 21 cm

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Lý thuyết trường trung bình -- Tóm tắt. 3. Phản ứng tổng hợp -- Tóm tắt. 4. Vật lý hạt nhân -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26874
Đang xử lý kỹ thuật
Top