loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Thế trung bình hạt nhân mô tả phản ứng tổng hợp 12C+12C và 16O+16O ở vùng năng lượng thấp / Lê Hoàng Chiến ; Người hướng dẫn khoa học : Đào Tiến Khoa, Châu Văn Tạo

Tác giả : Lê Hoàng Chiến ; Người hướng dẫn khoa học : Đào Tiến Khoa, Châu Văn Tạo

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : x, 83, [15] tờ : biểu đồ (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 539.7

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Lý thuyết trường trung bình. 3. Phản ứng tổng hợp. 4. Vật lý hạt nhân. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26872
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26873 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top