loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Quản lý, sử dụng đất trong cộng đồng dân tộc thiểu số tại chỗ tỉnh Kon Tum từ năm 2003 đến năm 2019 / Nguyễn Hồng Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Duy Bính

Tác giả : Nguyễn Hồng Vân ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Duy Bính

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : viii, [229], [43] tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 306.3490959761

Chủ đề : 1. Dân tộc thiểu số -- Việt Nam -- Kon Tum -- Điều kiện kinh tế -- 2003-2019. 2. Dân tộc thiểu số -- Việt Nam -- Kon Tum -- Điều kiện xã hội -- 2003-2019. 3. Sử dụng đất -- Việt Nam -- Kon Tum -- 2003-2019.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26869
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26870 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top