loading

Luận án, luận văn

Âm nhạc trong đời sống của người Gia Rai / Trần Thế Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Thành Phần, Nguyễn Thanh Hà

Tác giả : Trần Thế Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Thành Phần, Nguyễn Thanh Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 24 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.89922

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Dân tộc học -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Người Gia Rai -- Việt Nam -- Âm nhạc -- Tóm tắt. 4. Người Gia Rai -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26868
Đang xử lý kỹ thuật
Top