loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Âm nhạc trong đời sống của người Gia Rai / Trần Thế Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Thành Phần, Nguyễn Thanh Hà

Tác giả : Trần Thế Cường ; Người hướng dẫn khoa học : Thành Phần, Nguyễn Thanh Hà

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 240, [49] tờ : tranh ảnh màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.89922

Chủ đề : 1. Dân tộc học -- Việt Nam. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Người Gia Rai -- Việt Nam -- Âm nhạc. 4. Người Gia Rai -- Việt Nam -- Đời sống xã hội và tập quán. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26866
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26867 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top