loading

Sách, tuyển tập

Trí tuệ xúc cảm ứng dụng trong công việc / Daniel Goleman ; Phương Thúy ... [và nh.ng. khác] dịch ; Alphabooks hiệu đính

Tác giả : Daniel Goleman ; Phương Thúy ... [và nh.ng. khác] dịch ; Alphabooks hiệu đính

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 447 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046549239

Số phân loại : 658.409019

Chủ đề : 1. Cảm xúc và nhận thức. 2. Khả năng điều hành. 3. Phát triển tính cách. 4. Quản lý -- Khía cạnh tâm lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4364/2021
(11933/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4365/2021
(DN 1896/6)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top