loading

Sách, tuyển tập

Làm thế nào để đọc sách hiệu quả? : cẩm nang đọc sách dành cho người Việt / Nguyễn Cảnh Bình ... [và nh.ng. khác]

Tác giả : Nguyễn Cảnh Bình ... [và nh.ng. khác]

Nhà xuất bản : Công thương

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 223 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049319266

Số phân loại : 028

Chủ đề : 1. Hứng thú đọc sách. 2. Sách và đọc sách.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4068/2021
(271/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4069/2021
(271/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top