loading

Sách, tuyển tập

Chinh phục những điều bất khả / Tiffany Phạm ; Lê Thiện Trí dịch

Tác giả : Tiffany Phạm ; Lê Thiện Trí dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 302 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047773381

Số phân loại : 650.1

Chủ đề : 1. Doanh nhân -- Hoa Kỳ. 2. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4064/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4065/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top