loading

Sách, tuyển tập

Sài Gòn thương còn hổng hết / Hoàng My

Tác giả : Hoàng My

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 185 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786049767975

Số phân loại : 895.92234

Chủ đề : 1. Truyện ngắn Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4060/2021
(VH 4230)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4061/2021
(VH 4231)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top