loading

Sách, tuyển tập

Thuật tẩy não : nghệ thuật thao túng và kiểm soát tâm lý đối phương / Cao Đức ; Phạm Thị Thanh Vân dịch

Tác giả : Cao Đức ; Phạm Thị Thanh Vân dịch

Nhà xuất bản : Lao động

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 403 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786043017731

Số phân loại : 153.853

Chủ đề : 1. Não -- Định vị chức năng. 2. Tẩy não.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4202/2021
(1005/2)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4203/2021
(1005/3)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top