loading

Sách, tuyển tập

Samsung và tôi : lựa chọn & thay đổi / Tô Chính Nghĩa (Tony)

Tác giả : Tô Chính Nghĩa (Tony)

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 431 tr. : sơ đồ, biểu đồ ; 21 cm

ISBN : 9786049790171

Số phân loại : 338.762138092

Chủ đề : 1. Doanh nhân -- Việt Nam -- Tiểu sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4056/2021
(4834/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4057/2021
(4834/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top