loading

Sách, tuyển tập

Người chọn nghề hay nghề chọn người / Orison Swett Marden ; Trịnh Hoàng Kim Phượng dịch

Tác giả : Orison Swett Marden ; Trịnh Hoàng Kim Phượng dịch

Nhà xuất bản : Lao động - xã hội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 299 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786046547952

Số phân loại : 331.702

Chủ đề : 1. Hướng nghiệp. 2. Nghề nghiệp.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4200/2021
(3956/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4201/2021
(3956/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top