loading

Sách, tuyển tập

Cao thủ IELTS đuổi theo chín chấm / Lê Minh Hà

Tác giả : Lê Minh Hà

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 266 tr. : minh họa ; 21 cm

ISBN : 9786047777884

Số phân loại : 428.24

Chủ đề : 1. International English Language Testing System. 2. Tiếng Anh -- Thi cử, câu hỏi... -- Hướng dẫn học tập.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4054/2021
(7064/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4055/2021
(7064/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top