loading

Sách, tuyển tập

Thông minh hơn, nhanh hơn, giỏi hơn : những bí mật của năng suất trong cuộc sống và kinh doanh / Charles Duhigg ; Đỗ Hương Giang dịch

Tác giả : Charles Duhigg ; Đỗ Hương Giang dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 495 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047743445

Số phân loại : 658.4013

Chủ đề : 1. Động cơ thúc đẩy (Tâm lý học). 2. Hiệu quả tinh thần. 3. Hiệu suất. 4. Ra quyết định. 5. Thành công.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4198/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4199/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top