loading

Sách, tuyển tập

Bi hài nghiệp shopping : chuyện gì sẽ xảy ra khi mua sắm trở thành bản năng? / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Lao động - Xã hội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 169 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786046546429

Số phân loại : 640.73

Chủ đề : 1. Giáo dục người tiêu dùng. 2. Mua sắm. 3. Tài chính cá nhân.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4052/2021
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4053/2021
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top