loading

Sách, tuyển tập

Mã Vân giày vải : và 27 cột mốc khởi nghiệp của cha đẻ đế chế Alibaba / Vương Lợi Phân, Lý Tường ; Hà Thị Thu Lý dịch

Tác giả : Vương Lợi Phân, Lý Tường ; Hà Thị Thu Lý dịch

Nhà xuất bản : Đại học Kinh tế Quốc dân

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 447 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786049464065

Số phân loại : 381.142092

Chủ đề : 1. Mã Vân, 1964-. 2. Doanh nhân -- Trung Quốc -- Tiểu sử. 3. Thành công trong kinh doanh. 4. Thương mại điện tử -- Trung Quốc.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4182/2021
(5890)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4183/2021
(5890/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top