loading

Sách, tuyển tập

Nghề tay trái hái ra tiền : 27 ngày biến ý tưởng thành thu nhập / Chris Guillebeau ; Trịnh Ngọc Minh dịch

Tác giả : Chris Guillebeau ; Trịnh Ngọc Minh dịch

Nhà xuất bản : Thanh niên

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 363 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049855986

Số phân loại : 658.11

Chủ đề : 1. Doanh nghiệp mới. 2. Thành công trong kinh doanh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4178/2021
(11618/4)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4179/2021
(DN 1573/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top