loading

Sách, tuyển tập

Toàn tập Xuân Diệu. T.1 / Nguyễn Bao sưu tầm và giới thiệu

Tác giả : Nguyễn Bao sưu tầm và giới thiệu

Nhà xuất bản : Văn học

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 1018 tr. : chân dung ; 21 cm

Số phân loại : 895.922134

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Tiểu sử. 2. Thơ Việt Nam -- Thế kỷ 20. 3. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Lịch sử và phê bình.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 10 MM.16938
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4787/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 8 VV 4788/A
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top