loading

Sách, tuyển tập

Luật trí não : 12 quy luật để tồn tại và phát triển ở nơi làm việc, ở nhà và trường học / John Medina ; Mai Khanh dịch

Tác giả : John Medina ; Mai Khanh dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 444 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 9786047757886

Số phân loại : 612.822

Chủ đề : 1. Não bộ. 2. Sinh lý học người.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4018/2021
(8172/6)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4019/2021
(8172/7)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top