loading

Sách, tuyển tập

잠 (Giấc ngủ) / 재미난책보 글 ; 김경복 그림

Tác giả : 재미난책보 글 ; 김경복 그림

Nhà xuất bản : 어린이아현

Năm xuất bản : 2015

Nơi xuất bản : 파주

Mô tả vật lý : [30] tr. : minh họa màu ; 22 cm

ISBN : 9788958781028

Số phân loại : 612.821

Chủ đề : 1. Giấc ngủ. 2. Giấc ngủ -- Khía cạnh sinh lý. 3. Kiến thức.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Thiếu nhi (Kho mở) KOR 708
(HQ 83/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top