loading

Sách, tuyển tập

Ô cửa trăng lên : thơ / Nguyễn Ngọc Tung

Tác giả : Nguyễn Ngọc Tung

Nhà xuất bản : Sân khấu

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 563 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049073038

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3786/2021
(VH 2918/15)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3787/2021
(VH 2918/16)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top