loading

Sách, tuyển tập

Then di cung đế thích / Ma Văn Vịnh sưu tầm, biên dịch

Tác giả : Ma Văn Vịnh sưu tầm, biên dịch

Nhà xuất bản : Văn hóa Dân tộc

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 647 tr. : bảng ; 21 cm

ISBN : 9786047027699

Số phân loại : 398.80959713

Chủ đề : 1. Người Tày -- Việt Nam -- Bắc Kạn -- Đời sống xã hội và tập quán. 2. Người Tày -- Việt Nam -- Bắc Kạn -- Văn hóa dân gian.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3770/2021
(6776)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3771/2021
(6777)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top