loading

Sách, tuyển tập

Lửa dưới chân núi cấm : tập bút ký / Ngô Minh Bắc

Tác giả : Ngô Minh Bắc

Nhà xuất bản : Hội Nhà văn

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 479 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049773310

Số phân loại : 895.9228403

Chủ đề : 1. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3746/2021
(VH 6101/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3747/2021
(VH 6101/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top