loading

Sách, tuyển tập

Dấu xưa / Nguyễn Thanh Bình

Tác giả : Nguyễn Thanh Bình

Nhà xuất bản : Sân khấu

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 335 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786049073014

Số phân loại : 895.92224

Chủ đề : 1. Kịch Việt Nam -- Thế kỷ 21. 2. Văn học Việt Nam -- Thế kỷ 21.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3697/2021
(VH 3573/3)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3698/2021
(VH 3573/4)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3699/2021
(VH 3573/5)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2813/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Lưu Động LD 2814/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top