loading

Sách, tuyển tập

Các ngôi sao Tây Sơn / Nguyễn Xuân Nhân

Tác giả : Nguyễn Xuân Nhân

Nhà xuất bản : Văn nghệ

Năm xuất bản : 2001

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 275 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 959.7028

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1658/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho 7 VN 1659/2001
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top