loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Large shareholding networks and equity raising : evidence from bank-holding companies / Xuan Minh Pham

Tác giả : Xuan Minh Pham

Nhà xuất bản : Queensland University of Technology

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : [Australia]

Mô tả vật lý : xiv, 157 tờ : biểu đồ ; 30 cm + 1 CD ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 332.66

Chủ đề : 1. Cổ đông. 2. Cổ phần. 3. Luận án -- Úc. 4. Ngân hàng và nghiệp vụ ngân hàng. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26856
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26857 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top