loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Nghiên cứu xác định đèn compact chuyên dụng điều khiển ra hoa trái vụ cho cây Thanh long (Hylocereus undatus (Haw) Britt. and Rose) / Ngô Minh Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Minh Châu

Tác giả : Ngô Minh Dũng ; Người hướng dẫn khoa học : Nguyễn Quang Thạch, Nguyễn Minh Châu

Nhà xuất bản : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : xvii, 193, [54] tờ : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 634.775

Chủ đề : 1. Cây Thanh Long -- Trồng trọt. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Thực vật học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26851
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26852 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top