loading

Luận án, luận văn

Mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay / Đinh Thị Hoàng Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Tác giả : Đinh Thị Hoàng Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 305.800959769

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam -- Lâm Đồng -- Tóm tắt. 2. Dân tộc học -- Việt Nam -- Lâm Đồng -- Tóm tắt. 3. Lâm Đồng (Việt Nam) -- Chính sách kinh tế -- Tóm tắt. 4. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 5. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Lâm Đồng -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26835
Đang xử lý kỹ thuật
Top