loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Mối quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở tỉnh Lâm Đồng hiện nay / Đinh Thị Hoàng Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Tác giả : Đinh Thị Hoàng Phương ; Người hướng dẫn khoa học : Lương Minh Cừ

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 220, [59] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 305.800959769

Chủ đề : 1. Công nghiệp hóa -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 2. Dân tộc học -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 3. Luận án -- Việt Nam. 4. Phát triển kinh tế -- Việt Nam -- Lâm Đồng. 5. Lâm Đồng (Việt Nam) -- Chính sách kinh tế. 6. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26833
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26834 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top