loading

Luận án, luận văn

Nghiên cứu các yếu tố dự báo rung nhĩ sau phẫu thuật tim và ảnh hưởng của rung nhĩ lên các biến cố hậu phẫu / Lê Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thọ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Phan

Tác giả : Lê Thanh Hùng ; Người hướng dẫn khoa học : Phạm Thọ Tuấn Anh, Nguyễn Văn Phan

Nhà xuất bản : Đại học Y dược T.P. Hồ Chí Minh

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm

Số phân loại : 616.12

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Tim -- Bệnh -- Chẩn đoán -- Tóm tắt. 3. Tim -- Bệnh -- Điều trị -- Tóm tắt. 4. Tim -- Bệnh -- Phẫu thuật -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26832
Đang xử lý kỹ thuật
Top