loading

Luận án, luận văn

Đặc điểm ngôn ngữ của địa danh tỉnh Khánh Hòa / Huỳnh Lê Chi Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Bá Lân, Trần Thủy Vịnh

Tác giả : Huỳnh Lê Chi Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Bá Lân, Trần Thủy Vịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. : bảng ; 21 cm

Số phân loại : 495.9228

Chủ đề : 1. Địa danh -- Việt Nam -- Khánh Hòa -- Tóm tắt. 2. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 3. Tiếng Việt -- Việt Nam -- Khánh Hòa -- Ngữ nghĩa học -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26829
Đang xử lý kỹ thuật
Top