loading

Luận án, luận văn tài liệu điện tử

Đặc điểm ngôn ngữ của địa danh tỉnh Khánh Hòa / Huỳnh Lê Chi Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Bá Lân, Trần Thủy Vịnh

Tác giả : Huỳnh Lê Chi Hải ; Người hướng dẫn khoa học : Huỳnh Bá Lân, Trần Thủy Vịnh

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 179, [109] tờ : bảng, biểu đồ màu ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 495.9228

Chủ đề : 1. Địa danh -- Việt Nam -- Khánh Hòa. 2. Luận án -- Việt Nam. 3. Tiếng Việt -- Việt Nam -- Khánh Hòa -- Ngữ nghĩa học. 4. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26827
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26828 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top