loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý nghĩa lịch sử của nó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Trần Mai Ước

Tác giả : Trần Thị Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Trần Mai Ước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 25 tr. ; 21 cm

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam -- Tóm tắt. 2. Triết học Việt Nam -- Thế kỷ 19 -- Tóm tắt. 3. Triết học Việt Nam -- Thế kỷ 20 -- Tóm tắt.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26826
Đang xử lý kỹ thuật
Top