loading

Luận án, luận văn

Tư tưởng canh tân ở Việt Nam cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX và ý nghĩa lịch sử của nó đối với công cuộc đổi mới ở Việt Nam hiện nay / Trần Thị Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Trần Mai Ước

Tác giả : Trần Thị Hoa ; Người hướng dẫn khoa học : Trần Thị Mai, Trần Mai Ước

Nhà xuất bản : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Năm xuất bản : 2021

Nơi xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh

Mô tả vật lý : 204, [55] tờ ; 30 cm + 1 CD-ROM (4 3/4 in.)

Số phân loại : 181.197

Chủ đề : 1. Luận án -- Việt Nam. 2. Triết học Việt Nam. 3. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 19. 4. Việt Nam -- Lịch sử -- Thế kỷ 20. 5. CD-ROM.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26824
Đang xử lý kỹ thuật
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LA 26825 BH
Đang xử lý kỹ thuật
Top