loading

Sách, tuyển tập

Cách tạo ra những sản phẩm trường tồn / Ryan Holiday ; Kim Diệu dịch

Tác giả : Ryan Holiday ; Kim Diệu dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2019

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 399 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047767625

Số phân loại : 381.1

Chủ đề : 1. Bán hàng. 2. Khả năng sáng tạo. 3. Thành công trong kinh doanh. 4. Tiếp thị. 5. Xây dựng thương hiệu (Marketing).

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 3486/2021
(DN 988/1)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3487/2021
(5858)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3488/2021
(5859)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH Kho mở I VV 4291/2022
(5859/1)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Thư viện KHTH TV Doanh nhân VV 4292/2022
(DN 988/2)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top