loading

Sách, tuyển tập

상업 : 商 = Commerce / Reporter, Kwang-young Jeong ... [et al.] ; designer, Mi-suk Jeon, Mi-ra Kim

Tác giả : Reporter, Kwang-young Jeong ... [et al.] ; designer, Mi-suk Jeon, Mi-ra Kim

Nhà xuất bản : Archiworld

Năm xuất bản : 2005

Nơi xuất bản : Seoul, Korea

Mô tả vật lý : 221 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 31 cm

ISBN : 8957700773

Số phân loại : 725.2095195

Chủ đề : 1. Tòa nhà thương mại -- Hàn Quốc -- Thiết kế và xây dựng -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3633
Đang xử lý kỹ thuật
Top