loading

Sách, tuyển tập

100 contemporary brick buildings = 100 Zeitgenössische Bauten aus Backstein = 100 bâtiments contemporains en brique. Vol.2 / Philip Jodidio ; German translation, Nora Krehl-von Mühlendahl ... [and five others] ; French translation, Jacques Bosser... [and two others]

Tác giả : Philip Jodidio ; German translation, Nora Krehl-von Mühlendahl ... [and five others] ; French translation, Jacques Bosser... [and two others]

Nhà xuất bản : Taschen

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Cologne

Mô tả vật lý : tr. 328-642 : minh họa (1 phần màu) ; 32 cm

ISBN : 9783836562355

Số phân loại : 721.04421

Chủ đề : 1. Kiến trúc hiện đại -- Thế kỷ 21 -- Sách tranh ảnh. 2. Công trình xây dựng bằng gạch -- Sách tranh ảnh. 3. Kiến trúc thiết kế nhà -- Thế kỷ 21 -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3632
Đang xử lý kỹ thuật
Top