loading

Sách, tuyển tập

The tropical house : cutting edge design in the Philippines / Elizabeth V. Reyes ; photography by Luca Invernizzi Tettoni

Tác giả : Elizabeth V. Reyes ; photography by Luca Invernizzi Tettoni

Nhà xuất bản : Tuttle Publishing

Năm xuất bản : 2009

Nơi xuất bản : Tokyo

Mô tả vật lý : 208 tr. : tranh ảnh màu ; 32 cm

ISBN : 9780804840828

Số phân loại : 729

Chủ đề : 1. Kiến trúc nội thất -- Vùng nhiệt đới. 2. Thiết kế đồ đạc -- Vùng nhiệt đới. 3. Trang trí nội thất -- Vùng nhiệt đới -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3630
Đang xử lý kỹ thuật
Top