loading

Sách, tuyển tập

文化建筑 / 祝晓峰编 ; 常文心译 = Cultural architecture / edited by Zhu Xiaofeng ; translated by Catherine Chang

Tác giả : 祝晓峰编 ; 常文心译 = Cultural architecture / edited by Zhu Xiaofeng ; translated by Catherine Chang

Nhà xuất bản : 辽宁科学技术出版社

Năm xuất bản : 2013

Nơi xuất bản : 沈阳市

Mô tả vật lý : 255 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 31 cm

ISBN : 9787538177237

Số phân loại : 720.951

Chủ đề : 1. Kiến trúc -- Trung Quốc -- Lịch sử -- Thế kỷ 21 -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3629
Đang xử lý kỹ thuật
Top