loading

Sách, tuyển tập

Waterfront promenade design : urban revival strategies / edited by Thorbjörn Andersson

Tác giả : edited by Thorbjörn Andersson

Nhà xuất bản : Images Publishing

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Mulgrave, Victoria

Mô tả vật lý : 255 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 30 cm

ISBN : 9781864707441

Số phân loại : 712

Chủ đề : 1. Bờ biển -- Thiết kế -- Sách tranh ảnh. 2. Địa điểm dạo chơi (Khu vực đi bộ) -- Thiết kế -- Sách tranh ảnh. 3. Không gian công cộng -- Thiết kế -- Sách tranh ảnh. 4. Kiến trúc phong cảnh đô thị -- Sách tranh ảnh. 5. Qui hoạch đô thị -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3628
Đang xử lý kỹ thuật
Top