loading

Sách, tuyển tập

Jim Olson : building, nature, art / Jim Olson ; introduction by Aaron Betsky

Tác giả : Jim Olson ; introduction by Aaron Betsky

Nhà xuất bản : Thames & Hudson

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : New York

Mô tả vật lý : 324 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 31 cm

ISBN : 9780500343333

Số phân loại : 720

Chủ đề : 1. Kiến trúc sư. 2. Kiến trúc thiết kế nhà -- Sách tranh ảnh. 3. Kiến trúc -- Khía cạnh môi trường -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3627
Đang xử lý kỹ thuật
Top