loading

Sách, tuyển tập

The Nordic home / edited by John Arne Bjerknes

Tác giả : edited by John Arne Bjerknes

Nhà xuất bản : Images Publishing

Năm xuất bản : 2018

Nơi xuất bản : Mulgrave, Victoria

Mô tả vật lý : 287 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 31 cm

ISBN : 9781864707960

Số phân loại : 728.0948

Chủ đề : 1. Kiến trúc nhà ở -- Scandinavia -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3626
Đang xử lý kỹ thuật
Top