loading

Sách, tuyển tập

Nomadic homes : architecture on the move = Architektur in Bewegung = L'architecture mobile / Philip Jodidio ; illustrations, Russ Gray (Salt Lake City, Utah) ; design, Benjamin Wolbergs (Berlin) ; German translation, Nora von Mühlendahl (Ludwigsburg) ; French translation, Claire Debard (Freiburg)

Tác giả : Philip Jodidio ; illustrations, Russ Gray (Salt Lake City, Utah) ; design, Benjamin Wolbergs (Berlin) ; German translation, Nora von Mühlendahl (Ludwigsburg) ; French translation, Claire Debard (Freiburg)

Nhà xuất bản : Taschen

Năm xuất bản : 2017

Nơi xuất bản : Köln

Mô tả vật lý : 343 tr. : minh họa (1 phần màu) ; 33 cm

ISBN : 9783836562331

Số phân loại : 720.442

Chủ đề : 1. Nhà di động -- Thiết kế và xây dựng -- Sách tranh ảnh. 2. Tòa nhà có thể di chuyển -- Thiết kế và xây dựng -- Sách tranh ảnh.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I T 3625
Đang xử lý kỹ thuật
Top