loading

Sách, tuyển tập

Neurolinguistisches programmieren : gelungene kommunikation und persönliche entfaltung / Joseph O'Connor, John Seymour ; Vorwort von Robert Dilts ; Geleitw. von John Grinder ; von den autoren überarbeitete und erweiterte ausgasbe

Tác giả : Joseph O'Connor, John Seymour ; Vorwort von Robert Dilts ; Geleitw. von John Grinder ; von den autoren überarbeitete und erweiterte ausgasbe

Nhà xuất bản : VAK, Verl. für Angewandte Kinesiologie

Năm xuất bản : 1996

Nơi xuất bản : Freiburg im Breisgau

Mô tả vật lý : 369 tr. : hình vẽ ; 21 cm

ISBN : 3924077665

Số phân loại : 158.2

Chủ đề : 1. Giao tiếp giữa cá nhân. 2. Lập trình ngôn ngữ tư duy. 3. Tâm lý học.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu sách/
vị trí sách
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật LV 129/2021
Đang xử lý kỹ thuật
Top