loading

Sách, tuyển tập

Lịch sử Đảng bộ tỉnh Dak Lak : sơ thảo. T.1

Nhà xuất bản : k.n.]

Năm xuất bản : 1983

Nơi xuất bản : [K.đ.

Mô tả vật lý : 128 tr. : tranh ảnh ; 19 cm

Số phân loại : 324.2597075

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1733
Đang xử lý kỹ thuật
Top