loading

Sách, tuyển tập

Mộ nhà thơ yêu nước Phan Văn Trị

Nhà xuất bản : Bảo tàng tỉnh Cần Thơ

Năm xuất bản : 1995

Nơi xuất bản : [Cần Thơ]

Mô tả vật lý : 11 tr. : tranh ảnh màu ; 19 cm

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Nhà thơ Việt Nam. 2. Thơ Việt Nam. 3. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1702
Đang xử lý kỹ thuật
Top