loading

Sách, tuyển tập

Nguyễn Đình Chiểu : thơ : lưu hành nội bộ. T.12 / Nhiều tác giả

Tác giả : Nhiều tác giả

Nhà xuất bản : Chi hội Văn học Nghệ thuật Nguyễn Đình Chiểu huyện Ba Tri

Năm xuất bản : 2006

Nơi xuất bản : [Bến Tre]

Mô tả vật lý : 119 tr. : hình vẽ ; 19 cm

Số phân loại : 895.9221

Chủ đề : 1. Thơ Việt Nam. 2. Văn học Việt Nam.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Xử lý Kỹ thuật TTP 1700
Đang xử lý kỹ thuật
Top