loading

Sách, tuyển tập

Nghiên cứu bản đồ các cửa sông, hải cảng Việt Nam thế kỷ XV / Gustave Dumoutier ; Nguyễn Văn Trường dịch

Tác giả : Gustave Dumoutier ; Nguyễn Văn Trường dịch

Nhà xuất bản : Nxb. Hà Nội

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 199 tr. : bảng ; 24 cm

ISBN : 9786045550229

Số phân loại : 911.597

Chủ đề : 1. Việt Nam -- Địa lịch sử -- Thế kỷ 15.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3189/2021
(12689/9)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3190/2021
(12689/10)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top