loading

Sách, tuyển tập

Cách mạng Pháp và tâm lý học của các cuộc cách mạng : sách tham khảo / Gustave Le Bon ; Đào Đinh Bắc dịch

Tác giả : Gustave Le Bon ; Đào Đinh Bắc dịch

Nhà xuất bản : Thế giới

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 441 tr. ; 21 cm

ISBN : 9786047776443

Số phân loại : 944.04

Chủ đề : 1. Cuộc cách mạng. 2. Tâm lý học xã hội. 3. Pháp -- Lịch sử -- Thời kỳ cách mạng, 1789-1799 -- Khía cạnh tâm lý.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3247/2021
(13108)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3248/2021
(13109)
Sẵn sàng phục vụ
(Đọc/Mượn)
Top