loading

Sách, tuyển tập

Gen : lịch sử và tương lai của nhân loại / Siddhartha Mukherjee ; Bùi Thanh Châu dịch

Nhà xuất bản : Dân trí

Năm xuất bản : 2020

Nơi xuất bản : Hà Nội

Mô tả vật lý : 791 tr. : tranh vẽ ; 24 cm

ISBN : 9786043049732

Số phân loại : 616.042

Chủ đề : 1. Di truyền học -- Lịch sử.

Thông tin xếp giá

Thư viện Kho lưu trữ Ký hiệu/
vị trí
Trạng thái Đăng ký mượn
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3175/2021
(8578)
Phục vụ đọc tại chỗ
Thư viện KHTH Kho mở I VV 3176/2021
(8579)
Đang được mượn
Top